Environmentální prohlášení

Hlásíme se k principům sociální ekonomiky, proto v rámci našich možností podporujeme ochranu životního prostředí např. níže uvedenými kroky:

Služební cesty

Cíl: minimalizace cestování firemními vozidly

Opatření:

pokud je to možné, využívají zaměstnanci firmy pro služební cesty přednostně veřejnou hromadnou dopravu.

Předcházení:

služební cesty se plánují tak, aby bylo možné využít veřejnou hromadnou dopravu nebo aby v jednom voze jelo více zaměstnanců.

Odpad

Cíl: minimalizace směsného odpadu, třídění odpadu v co největší míře, předcházení tvorby odpadu

Opatření:

vlastní nádoby na tříděný odpad - papír, plast, elektro. Recyklace obalového materiálu. Elektro zařízení slouží dokud jsou funkční.

Předcházení:

digitalizace dokumentů (tam, kde to lze), preference znovupoužitelného zboží při nákupu a recyklovatelných obalů.

Energie

Cíl: šetření energií a zdrojů

Opatření:

vzhledem k zaměření firmy, je nejvíce energeticky náročné hardwarové vybavení firmy, proto se firma snaží o úspornou energetickou politiku- spořiče obrazovek PC, běží jen technika, na které se opravdu pracuje, využití notebooků, kde je nižší spotřeba energií, využití cloudových úložišť, nikoli serverů.

Předcházení:

přechod od serverů ke cloudovým službám, nákup nové technického vybavení s ohledem na jeho energetickou náročnost.

Vize bezpapírové administrativy firmy

Cíl: docílit administrativy bez tisku dokumentů

Opatření:

vývoj elektronické spisové služby.

Předcházení:

příprava a snaha vyvinout soubor opatření, které u nás ve firmě povedou k bezpapírovému oběhu dokumentů.

Plujte s námi!

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů